Targi promujące naukę języka francuskiego

8 kwietnia 2017 roku, w Sukcesji odbywały się targi promujące naukę języka francuskiego. Uczniowie klas pierwszych i drugich wykorzystali tę okazję do zaprezentowania krótkiego pokazu tanecznego, do którego choreografię przygotowały Ania Kindl, Agata Żurek, Paula Frąckiewicz oraz Kinga Kowalska.
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.