Wymiana szkolna

W dniach 07-18 października 2016r. odbędzie się wymiana szkolna z Lycée François Mauriac Forez w Andrézieux-Bouthéon we Francji. Projekt ten rozpoczął się w roku 2004, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Wymiana pozwala na tworzenie dialogu między młodymi ludźmi. Wzbogaca także ich umiejętności językowe oraz wiedzę historyczną i kulturową.
Kontynuując ten już dwunastoletni projekt staramy się utrzymać więzi między Polską a Francją w imię solidarności i wymiany myśli młodych obywateli Europy. Cieszymy się, że w organizacji naszego projektu pomaga Urząd Miasta Łodzi, który w tym roku dofinansował transport uczestników październikowego wyjazdu do Francji.


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.