Festiwal Piosenki Francuskiej

18.03.2016 r. w sali widowiskowej PŁ, odbył się XIV Festiwal Piosenki Francuskiej organizowany przez XIII LO. Wzięło w nim udział 60 młodych piosenkarzy z regionu łódzkiego. Po koncercie finalistów, na zaproszenie Przedstawicielstwa Walonii-Brukseli oraz Instytutu Francuskiego w W-wie wystąpili artyści z Belgii- Olivier Juprelle i Geronimo. Wspólnie z uczestnikami warsztatów muzycznych wykonali jedną ze swoich piosenek.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.