Rozpoczecie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

9:45 - klasy pierwsze
(w wyznaczonych salach lekcyjnych – informacja będzie przy wejściu)


11:00 klasy drugie i trzecie

Plan lekcji dostępny jest na stronie szkoły (uwaga: może ulec małym zmianom w pierwszych dwóch tygodniach nauki)


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.