Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne odbędą się w dniach 28 i 29 sierpnia 2019 roku.

Egzaminy poprawkowe- sierpień 2019r

28.08.2019r godzina 9.00.

matematyka   

Komisja : p. Małgorzata Kołsut, p. Anna Szcześniak + przedstawiciel dyrekcji

uczniowie klasy 2c i 2e:

29.08.2019r  godzina 9.00

język polski  

Komisja: p. Anna Klepaczko, p. Joanna Adamus + przedstawiciel dyrekcji

uczeń klasy 2c


matematyka

Komisja: p. Liliana Kondrak, p. Małgorzata Kolsut + przedstawiciel dyrekcji

uczniowie klasa 1a i 3d

gramatyka języka francuskiego  

 Komisja – p. Luiza Łuszcz- Kujawiak, p. Anna Wolska+ przedstawiciel dyrekcji

uczeń klasy 1a


Egzaminy klasyfikacyjne- sierpień 2019r

Historia 28.08.2019r  godzina 9.00.

Komisja: Bartosz Kotarba, Ilona Fituch- uczennica klasy 1b

Język francuski 29.08.2019r godzina 9.00.

Komisja: Anna Wolska, Luiza Łuszcz- Kujawiak- uczennica klasy 1b


Wszystkie egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
Przypominam uczniom, że na egzaminie obowiązuje strój galowy.

Egzaminy poprawkowe- sierpień 2019r

28.08.2019r godzina 9.00.

matematyka   

Komisja : p. Małgorzata Kołsut, p. Anna Szcześniak + przedstawiciel dyrekcji

uczniowie klasy 2c i 2e:

29.08.2019r  godzina 9.00

język polski  

Komisja: p. Anna Klepaczko, p. Joanna Adamus + przedstawiciel dyrekcji

uczeń klasy 2c


matematyka

Komisja: p. Liliana Kondrak, p. Małgorzata Kolsut + przedstawiciel dyrekcji

uczniowie klasa 1a i 3d

gramatyka języka francuskiego  

 Komisja – p. Luiza Łuszcz- Kujawiak, p. Anna Wolska+ przedstawiciel dyrekcji

uczeń klasy 1a


Egzaminy klasyfikacyjne- sierpień 2019r

Historia 28.08.2019r  godzina 9.00.

Komisja: Bartosz Kotarba, Ilona Fituch- uczennica klasy 1b

Język francuski 29.08.2019r godzina 9.00.

Komisja: Anna Wolska, Luiza Łuszcz- Kujawiak- uczennica klasy 1b


Wszystkie egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.
Przypominam uczniom, że na egzaminie obowiązuje strój galowy.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.