20-lecie kształcenia dwujęzycznego (CLIL) w Łodzi

15 marca 2019 r. łódzkie licea dwujęzyczne (IV, VIII, XIII i XXXII LO) oraz Centrum Kształcenia Między narodowego Politechniki Łódzkiej zorganizowały konferencję Granice mojego języka są granicami mojego świata.  20-lecie kształcenia dwujęzycznego (CLIL) w Łodzi było świetną okazją, by przyjrzeć się roli i miejscu języka obcego w edukacji młodych ludzi. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) znana już od wielu lat i rekomendowana przez Komisję Europejską, ciągle jest mało popularna w polskich szkołach. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, a opierający się właśnie na zasadach CLIL, program Erasmus jest dopiero pierwszym tego typu doświadczeniem edukacyjnym dla większości młodych ludzi.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem Aldo Vargas-Tetmajera, Joanny Jaroch-Pszenicznej, Bartosza Jaguri, Tomasza Saryusza-Wolskiego, Doroty Piotrowskiej, także wykład dr Sebastiana Mrożka oraz warsztaty z ekspertami z zakresu nowoczesnej dydaktyki. Zaproszeni goście – wykładowcy i paneliści – pochodzą z różnych środowisk, zarówno naukowych jak i biznesowych, a jednocześnie sami są przykładami osób dwujęzycznych.
Konferencja była  zaadresowana przede wszystkim do środowiska nauczycieli języków obcych i przedmiotów wykładanych w językach obcych (77 n-li wzięło w niej udział), dyrektorów szkół, ale również do uczniów szkół podstawowych (105 uczniów z 22 szkół). Dla nich przewidziano osobny program wykładów i warsztatów. Każdy młody uczestnik konferencji otrzymał certyfikat i stał się Ambasadorem Dwujęzyczności w swojej macierzystej szkole.
Dziś ścieżka kariery ucznia dwujęzycznego jest kompleksowa i bogata. Zaczyna się w 7 klasie szkoły podstawowej lub w tzw. klasie wstępnej w szkole średniej. Następnie, poprzez okres liceum lub technikum i matury dwujęzycznej, trwa aż do studiów magisterskich, a nawet doktoranckich. Szkoły wyższe w Polsce oferują naukę w dwóch językach na różnych kierunkach (jak np. kierunki inżynieryjne na IFE PŁ), ale dwujęzyczny maturzysta łatwo odnajdzie się również na zagranicznej uczelni. Absolwenci średnich szkół dwujęzycznych są bardzo pożądani przez szkoły wyższe, a następnie przez pracodawców, posiadając dużo szersze kompetencje od standardowego maturzysty i magistra. Dziś mamy w Łodzi 6 liceów i 11 szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi. Podczas konferencji dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie mogli się przekonać o  korzyściach płynących z zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego,
Gośćmi honorowymi konferencji byli: p. Dorota Gryta – z-ca dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ, p. Violetta Krawczyk – wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, p. Fabienne Ricordel – attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego w Warszawie, p. Roselyne Marty – attaché ds. współpracy językowej Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego w Warszawie, p. Karl Martin Everding – główny konsultant Centrali Szkolnictwa Zagranicznego ds. Języka Niemieckiego w Warszawie, p. Anna Olczak – w-ce dyrektor Alliance Française w Łodzi, p. Włodzimierz Glamaciński – doradca metodyczny ds. języka francuskiego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.



Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.